EVO Online 2020 ยกเลิกเรียบร้อยหลังจาก CEO ทำเรื่องไว้

งานนี้บอกเลยว่าโคตรจะเซ็งเมื่อการแข่งขัน eSports ชื่อดังของเกมสาย Fighter ได้มีการประกาศยกเลิกการจัดงานอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาได้ประกาศว่าจะจัดแข่งในรูปแบบออนไลน์ EVO Online 2020 แต่แล้วก็ต้องมางานงอกอีกครั้งเมื่ออยู่ๆ CEO อย่าง Joey Cuellar ได้มีข่าวในแง่พฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศหลุดออกมาทำให้ค่ายเกมหลายๆ เจ้าถึงกับยกเลิกที่จะไปร่วมงานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น Capcom หรือ Bandai Namco และอื่นๆ อีกมากก็ออกมาประกาศแล้วเช่นเดียวกัน

งานนี้บอกเลยว่าจะต้องจดจำไปอีกนานสำหรับการที่อยู่ๆ เหล่าค่ายเกมมากมายถึงกับถอนตัวออกทันทีหลังจากที่มีข่าวไม่ดีของเจ้าของงานที่พวกเขาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนปัจจุบัน Cuellar ก็ลาออกจากการเป็น CEO ของ EVO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว